Nesodden Karateklubb

Member of Jindokai (Society of the path of Benevolence)

Pensum

Pensum
Vårt pensum er delt i fire deler: grunnteknikker (kihon), kata, kumite og selvforsvar. Disse er kort beskrevet i tabellen under. Kravene gjelder oppnåelse av aktuell beltegrad. Kata-pensum er uten våpen frem til 1. Dan. Fra og med 1. Dan inneholder kata-pensum kata både med og uten våpen. Katapensum vil også inkludere bunkai fra og med 3. Kyu.

Pensumoversikten viser bare hva som er kravet til hver beltegrad. Tekniske ferdigheter (hvordan det skal gjøres), forståelsen av pensum, samt innsats, holdninger og adferd er også en viktig del av det vi jobber med på hver eneste trening. Alle deler blir vurdert opp mot invitasjon til gradering.

Treningsmengde
Alle våre medlemmer har tilbud om å trene tre kvelder i uken. Den enkelte velger hvor mange økter som passer best. Vår generelle anbefaling er å delta på minimum to økter per uke.

Parti 1: 18:00 – 19:30 tirsdager og torsdager
Åpent for alle beltegrader.
Det forventes at brun- og svartbelter stiller her både for egentrening og for å bidra i undervisningen.

Parti 2: 19:30 – 21:00 tirsdager og torsdager
Åpent fra og med helblått (4. Kyu) og stripebrunt (3. Kyu).
For videre progresjon er det obligatorisk at utøvere fra og med disse beltegradene deltar på parti 2.

Fredager
Åpent for alle beltegrader.
Igjen forventes det at brun- og svartbelter stiller her både for egentrening og for å bidra i undervisningen.
Innholdet er en blanding av trening av grunnleggende ferdigheter og karate.
Fredagene gir også anledning for egentrening, samt individuell veiledning etter 19:30.

Deltagelse på kumite
Alle deltar på kumite – uansett beltegrad. Innholdet tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå og målet er at alle skal føle seg trygge.

Kyu-grader
Tidsrommet for å oppnå et gitt nivå før neste gradering er å anse som en generell retningslinje og kan endres individuelt.

Dan-grader
Alle graderinger må inkludere kata, kumite, selvforsvar. Etter 5. Dan blir kata valgt av graderingspanelet i tillegg til alle øvrige standardkrav. Erfaring og suksess som trener vurderes også.

%d bloggere liker dette: