Nesodden Karateklubb

Member of Jindokai (Society of the path of Benevolence)

Trening og mestring

Treningsmengde

Alle medlemmer har mulighet til å trene tre dager i uken.
Det er viktig å se på karate som et trivselstiltak og den enkelte må derfor selv velge hvor ofte og mye de vil trene.

Øvelse gjør mester – også i karate

Det tar imidlertid tid å bli en dyktig karateutøver.  Jevn og høy innsats over år henger nøye sammen med oppnådd resultat. En del av forklaringen ligger i at det tar tid å oppnå god styrke, koordinasjon, fleksibilitet, tekniske ferdigheter og forståelse. Utvikling av gode holdninger og god adferd er også en del av det vi sikter mot.

Anbefalt treningsmengde for lavere beltegrader er minimum to økter per uke, samt å gjennomføre egentrening.
For helblått, stripebrunt og høyere beltegrader er det en forutsetning for faglig utvikling at de deltar på den andre økten tirsdag og/eller torsdag, samt gjennomfører egentrening.

For brunbelter er det også en klar forventning om at de bidrar til undervisningen på den første økten tirsdag og/eller torsdag.

Treningsmengde er ett av flere kriterier som legges til grunn for vurderingen knyttet til den enkeltes utvikling og graderingsinvitasjon.
Oppmøte registreres gjennom semesteret av trener eller en person utpekt av trener.
Den enkelte utøver har ansvar for å sjekke at korrekt registrering er utført.

I tillegg til egentrening oppfordres det til deltagelse på seminar, treningsleirer, konkurranser, etc.

Etter å ha trent noen år kan det for enkelte utøvere skje at graderingsinvitasjonene ikke kommer til «normert» tid.
Dersom du når et slikt «platå» i din utvikling så er det overhode ingen krise.
Det er bare å kose seg med det beltet man har. Ikke gi opp – fortsett å trene!
At utviklingen har flatet ut gir også en god anledning til å reflektere over egen trening.
Å «bare» fortsette som før kan være svaret for de som rett og slett trenger modningstid.
Andre igjen må kanskje kombinere økt kvantitet med høyere kvalitet for å oppleve en positiv virkning.

Spør gjerne en trener om du ønsker veiledning, men tenk igjennom situasjonen på egenhånd først.

Svart belte

Svart belte er et naturlig mål for mange.
Etter hvert forstår den enkelte mer av hva som kreves for å nå dette målet.
Som en følge blir ambisjonen mer realistisk sammenlignet med de som er  i starten av sin karatekarriere.

For å bli vurdert som klar for invitasjon til svart belte må man være en god rollemodell og utvise gode holdninger, også i forhold til regelmessig kvalitetstrening. Skippertak med mye trening i enkelte perioder er ikke nok. På dette nivået skal karate langt på vei ha blitt en livsstil der treningen er en naturlig del av hverdagen. Regelmessighet, god treningspraksis og seriøsitet er nøkkelord. Det forventes at den enkelte trener karate minimum tre dager i uken. Klubben har stor forståelse for at dette ikke er mulig eller passer for alle, men ønsker å være tydelig på hva som kreves for å komme videre til svart.

Og husk at svart belte 1. Dan ikke er en endestasjon, men et utgangspunkt for fortsatt læring og utvikling.

Om mestringsorientering i Nesodden karateklubb

Det er ikke lett å finne tid til de litt lengre samtalene på en treningsøkt. Vi vil derfor informere om prinsippene treningen i klubben er basert på. Slik kan vi lettere trekke i flokk, samtidig som misforståelser og misnøye unngås.

Vi ønsker at utøverne leser dette (evt. blir lest for) og reflekterer rundt sin egen rolle, og at foreldre og foresatte også setter seg godt inn i det. Foreldre og foresatte får også noen tips til hvordan dere best kan støtte barnet/ungdommen og bygge opp under mestringsorientering.

Hva innebærer mestringsorientering?

Treningen i Nesodden karateklubb er mestringsorientert. Det vil si at vi vektlegger:

 • innsats
 • individuell framgang, dvs. framgang i forhold til ens eget utgangspunkt, ikke sammenlignet med andre
 • samarbeid og det å bygge hverandre opp
 • samhandling på tvers av beltegrader og aldersgrupper
 • verdien av å øve jevnt og trutt
 • å gi rom for prøving og feiling
 • idretts- og bevegelsesglede
 • variasjon i aktiviteter og treningsmetoder
 • å se og anerkjenne alle

Vi ønsker med dette å stimulere den indre motivasjonen til hver enkelt utøver, slik at hun/han blir selvdreven og ikke avhengig av ytre belønning og styring for å orke å holde på. Dette legger grunnlaget for trivsel og treningsglede, og er også viktig for langsiktig framgang.

Med andre ord: Vi vektlegger IKKE seier i konkurranser og andre ytre mål for «resultater», da dette virker mot sin hensikt. Et slikt fokus kan nemlig føre til redsel for å prøve og virker demotiverende når det butter litt imot – og det gjør det for alle av og til. Det er også større frafall i idrettsmiljøer med et ensidig fokus på slike ytre faktorer.

Hvordan kan foreldre/foresatte bidra til mestringsorientering?

Foreldre/foresatte har en svært viktig rolle også når det gjelder mestringsorientering. Under følger noen tips til hvordan dere kan bidra positivt:

 • Unngå å legge vekt på det å vinne, og ros heller innsats, deltakelse og framgang.
 • Ikke vektlegg gradering og beltefarge. Barn utvikler seg i rykk og napp, og noen ganger kan det ta lang tid å bli moden for gradering til neste belte. Det er helt greit. Hvis dere som foreldre/foresatte uttrykker skuffelse over at barnet ikke får graderingsinvitasjon og bruker dette som mål på framgang, undergraves mestringsaspektet. Framgangen skjer underveis i semesteret. Hold fokuset på det og vær raus med ros underveis.
 • Vis interesse for det som har foregått på trening, snakk om hva som har vært morsomt, spør hva trenerne har snakket om, hva barnet fikk til, etc. Kom gjerne og se på innimellom, eller bli med selv. Genuin interesse fra foreldre er en av de viktigste faktorene som får barn og ungdom til å bli i idretten.
 • Hjelp barnet til å vurdere egen innsats og framgang – det være seg mestring av nye bevegelsesmønstre, forbedring av fysiske ferdigheter og form, eller det å føle seg tryggere i kumite. Lær barnet å gi seg selv en klapp på skulderen for god innsats.
 • Ikke sammenlign barnet ditt med andre barn. Gled deg over dets individuelle karatereise.
 • Ikke bruk materielle goder som belønning. Oppmerksomhet og ros er mye mer hensiktsmessig.

Dersom noe av dette er uklart eller dere ønsker mer informasjon omkring denne treningsfilosofien, er dere hjertelig velkommen til å spørre en trener.

%d bloggere liker dette: