Nesodden Karateklubb

Member of Jindokai (Society of the path of Benevolence)

Trenere

Nesodden Karateklubb sin målsetting er at trenergruppen har en høy standard. Følgende hovedkrav gjelder:

Faglig dyktighet og gode holdninger

Trenerne skal ha en god kunnskap om karate som kampkunst og beherske klubbens pensum praktisk og teoretisk innen grunnleggende teknikker, kata (mønster) og kumite (kamp) til minimum svartbelte-nivå. De skal i tillegg demonstrere og formidle svært gode holdninger til karate.

Trenerutdanning

Trenerne skal minimum ha gjennomført Norges Kampsportforbund sitt Trener I kurs. Trener I er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom der blant annet forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen – med påfølgende konsekvenser for trenerrollen sett i forhold til målgruppen.

Politiattest

Idretten skal være et trygt sted å være for alle. Styret i Norgesidrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest uten merknad for seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hovedtrener

Rune kata-seminar 1

Navn: Rune Eirik Flordalen
Belte: Sandan (3. dan), Svart belte
Email: flordalen(alfakrøll)online.no
Telefon: +47 41 666 444

I tillegg vil også andre høyere graderte støtte på treningene. Klubben arbeider aktivt med trenerutvikling.

%d bloggere liker dette: