Nesodden Karateklubb

Member of Jindokai (Society of the path of Benevolence)

Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet hvert år og består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem. Komiteen skal bestå av representanter fra begge kjønn og innstiller kandidater til styret. Valgkomiteen bestemmer selv arbeidsform og møtefrekvens, men skal i rimelig tid før årsmøtet i mars ha sendt inn sitt forslag på kandidater til styret.

Leder
Sveinung Kyte
sky(alfakrøll)tv2.no
97773194

Medlem
Øystein Mjåland
Blomsterveien5d(alfakrøll)hotmail.com
95092063

Medlem
Kristine Kjelaas
kristine.kjelaas(alfakrøll)gmail.com
95247018